Klíma Pozitív

hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Partnerek és támogatók:

A KLÍMA+ program az Országos Bűnmegelőzési Bizottság és a Belügyminisztérium támogatásával valósult meg.

Regisztrálna?

Partnerek

A Klíma+ program kilenc szervezetet együttműködésével valósul meg:

  • Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft.
  • AVITA Nonprofit Kft.
  • INDIT Közalapítvány
  • TANEXT Akadémia
  • KON-TIKI Kiemelkedően Közhasznú Zrt.
  • Zöld Kakas Líceum
  • Civil Művek Közművelődési Egyesület
  • Janikovszky Éva Általános Iskola
  • MISZME Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete

Az alábbi bemutatások azt a célt szolgálják, hogy Ön megszerezhesse az alapvető információkat a programban résztvevő partnerekről.

A konzorciumi tagok projektben ellátott feladatait tartalmazó táblázat letölthető innen.

A szakmai team tagjai és a projektben ellátott feladataik:

dr. Győrfi Éva – szakmai vezető, projektfelelős

dr. Balogh Eszter- mediátor, facilitátor

Benedek Gabriella - képzési vezető

dr. Fellegi Borbála – konzulens, szakértő

Erdész Anita – kommunikáció, PR, disszemináció

Süki-Szíjjártó Szilvia - terepkoordinátor

dr. Krémer András – szakértő, mediátor

Takács Mária – filmrendező (filmkészítés, disszemináció)

Posch Eszter – pénzügyi adminisztráció, dokumentálás

 

Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft. - fiatal szakemberek interdiszciplináris munkacsoportja. Kutatásai és projektjei fókuszában az alternatív vitarendezési eljárások elveinek és gyakorlatának népszerűsítése és a marginalizálódott társadalmi csoportok integrációja áll.

A Foresee Kutatócsoport képzési, programfejlesztési, tanácsadói, kutatói és hálózatépítő tevékenységével célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Ezen felül a Foresee céljai között szerepel a konfliktuskezelés alternatív útjainak és nézeteinek széles körben ismertté tétele, a társadalmi kirekesztettség elleni harc, a társadalmi előítéletek csökkentése, valamint a marginalizált társadalmi rétegek számára egyenlő esélyeket biztosító folyamatok előmozdítása.

A KLÍMA+ projekt konzorciumvezetőjeként a Foresee Kutatócsoport felelős a projekt szakmai, technikai és adminisztratív irányításáért valamint a kommunikációs és disszeminációs feladatok ellátásáért.

A projekt során a Foresee célja egy sikeres mintaprogram kidolgozása, nemzetközileg is jól disszeminálható film és képzési anyag előállítása, és a szakmai hálózat fejlesztésének segítése.

 

AVITA Nonprofit Kft.

INDIT Integrált Drogterápiás Intézet Közalapítvány - a legális- és illegális pszichoaktív-szerek okozta betegségekben és a viselkedéses függőségek betegségeiben szenvedők számára  kínál komplex megoldási lehetőségeket a megelőzéstől a konkrét kezelésen és rehabilitáción keresztül a reszocializációig, érvényesítve az ártalomcsökkentés szempontjait és a józan kultúra filozófiáját.

TANEXT Akadémia — 


KON-TIKI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. — 


Zöld Kakas Líceum Alapítványi Szakközépiskola —  olyan diákok számára jött létre, akik más középiskolákban sikertelenek voltak, holott képességeiket nézve nem csupán az érettségi, hanem a továbbtanulás is ajánlott nekik. Egyéni tanulási utak, személyes támogatás, fakultációs lehetőségek, élményközpontú tanulási helyzetek, speciális tanulási/tanítási módszerek és tantárgyak segítik az ide járó diákokat.

Civil Művek Közművelődési Egyesület — a 2007-ben alapított egyesületet írók, filmesek, társadalomkutatók, színészek, tanárok hozták létre. A civil szervezet missziója: a civilszférát, a különbözõ alulról szervezõdõ társadalmi csoportokat erõsíteni, azokat a leírt szó, hang és kép segítségével, mûvészi igényességgel láthatóvá tenni.

Janikovszky Éva Általános Iskola - céljuk, hogy tanulóik a művészeti tevékenységen keresztül (dráma, képzőművészet, zene és tánc) jobban megismerjék önmagukat, kommunikációs készségük fejlődjön, megtanuljanak csapatban dolgozni, együttgondolkodni. 2008. szeptemberében indult el az első gimnáziumi osztály. A művészeti képzést sokan választják középiskolás éveikre is. Így lehetővé vált - az eredeti pedagógiai koncepciónak megfelelően - egy 12 éves, komprehenzív iskolamodell kialakítása.

MISZME (Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete) - célja, hogy az iskolai szociális munka elterjedése által javítsa az országban élő gyerekek, fiatalok helyzetét; tudományos, szakmai és érdekképviseleti bázist biztosítson a közoktatási intézményekben tevékenykedő iskolai szociális munkások számára; valamint, hogy jogszabályi hátteret teremtsen az iskolai szociális munkának.