Klíma Pozitív

hu
Helyreállító igazságszolgáltatás

Facebook
Partnerek és támogatók:

A KLÍMA+ program az Országos Bűnmegelőzési Bizottság és a Belügyminisztérium támogatásával valósult meg.

Regisztrálna?

Konfliktuskezelés

A konfliktusok életünk elkerülhetetlen velejárói, egyének és közösségi csoportok között felbukkanva részei mindennapjainknak. A konfliktusok mögött szükségletek, szándékok, vágyak, érdekek, nézetek, vélemények, értékek látszólagos vagy valós szembenállása húzódik meg. A megoldatlan konfliktusok destruktív folyamatokat indítanak el, megnehezítve, esetenként lehetetlenné téve a szemben állók együttműködését, együttélését.

A Foresee Kutatócsoport az általa alkalmazott alternatív vitarendezés szemléletének és módszereinek terjesztésével és alkalmazásával a konstruktív problémamegoldásra, nyertes-nyertes helyzetek kialakítására törekszik. A konfliktusokat a kedvező változások elindításának szolgálatába állítja, konfliktuskezelésbeli módszertani sokszínűsége egyedülálló.